Selkäliitto 30-vuotta juhlaseminaari

Naprapaattiyhdistys osallistui Selkäliiton juhlaseminaariin 14.9.2019 Helsingissä. Selkäliitto juhlisti näin 30-vuotista järjestöään. Seminaarissa oli monia mielenkiintoisia puhujia ja luentoja. Ministerin tervehdyksen toi Annika Saarikko, joka halusi nostaa esille Selkäliiton arvot ja se kuinka he toimivat tukena toinen toisilleen. Selän terveyteen ja kipuihin liittyvissä luennoissa käsiteltiin mm. seuraavia aiheita:

  • Selkäkivuille altistavista tekijöistä nostettiin esille mm. perinnölliset tekijät nikaman höltymän takana, yli 10 h/vko autolla ajon riskeistä välilevynpullistumille ja tupakoinnin vaikutus verenkiertoa heikentävänä tekijänä. Lihavuus tiedetään altistavan selkäkivuille, mutta sitä ei ole tutkittu auttaisiko laihdutus selkäkipuja parantavasti. Tosin lihavuusleikkauksen läpikäyneillä ei ole todettu olevan merkittävää vaikutusta selkäkipujen vähentymiseen. (Harri Hämäläinen, fysiatri, HUS) 
  • Lasten ja nuorten epäspesifistä selkäkivusta luennoi Minna Ståhl (fysiatrian erikoislääkäri, kliininen opettaja, Helsingin yliopisto ja TAYS lasten ja nuorten kipupoliklinikka). Lasten niskakivuille altistavia tekijöitä ovat huono/liian vähäinen nukkuminen sekä stressiahdistus. Geneettiset yhteys niskakivuille liittyy lähinnä perinnöisiin tapoihin suhtautua ja reagoida stressitilanteisiin. Lasten niskakipujen ennaltaehkäisyksi suositellaan yläraajoja kuormittavia urheilulajeja ja kivun hoidon ensimmäiseksi toimenpiteeksi saada nukkuminen kuntoon eli tarpeesi unta joka yö. Nukkumiseen vaikuttavasta tyynyergonomiasta ei ole tutkimusta. 
  • Kivusta oli luennoimassa Tage Orenius (erikoispsygologi, Orton). Kroonisessa kivussa kivun normaali viestimerkitys puuttuu eli silloin kipu ei enää varoita vaarasta tai kudosvauriosta ja aivot toimivat silloin myös eritavalla. Aivoissa akuuttia kipua käsitellään eri kohdassa kuin kroonistakipua, jolloin tunne on siirtynyt tuntoaivoalueelta myös affektiiville alueelle. Kivun aikana myös aivoissa etuotsalohko menettää tehoaan, jolloin se vaikuttaa heikentävästi kykyyn ajatella ja ymmärtää asioita, mutta kipu ei tee ihmistä kuitenkaan tyhmemmäksi. Kivuttomilla ihmisillä on aivojen toiminassa havaittava perustaso (nollataso) silloin kun hän on rennossa, stressittömässä tilassa. Kroonisessa kivussa aivot eivät pääse tälle nollatasolle, eikä syytä siihen vielä tunneta. Kipu-uupumuksen vuoksi myös autonominen hermosto on ylivirittäytyneessä tilassa. Kipupotilasta helpottaa edukaatio eli hänelle kerrotaan miten kipu syntyy ja että krooninen kipu syntyy avioissa tapahtuvan prosessin takia.
  • Jaana Suni UKK-instituutilta kertoi heidän tutkimuksesta, jossa oltiin saatu hyviä tuloksia selkäpotilaiden kuntoutuksessa. Paras hoitotulos oli ryhmällä, jotka saivat yhdistelmähoitona neuvontaa ja pilatestyyppistä lihaskuntoharjoittelua. 
  • Ortopedi Heikki Österman (Orton) kertoi spinaalistenoosin leikkaushoidoista. Leikkaushoito auttaa vain alaraajaoireita parantavasti, mutta se ei auta kipuun, koska leikkauksella ei voida poistaa rangan kulumamuutoksia. Laminektomian yhteydessä tehty luudutusleikkaus ei tuo potilaalle lisäarvoa. Luudutusleikkaus voidaan tehdä erikseen potilaalle, jolla on epästabiili selkä ja oireet siitä ovat huomattavat esim. kova tuikkaava/pistävä kipu, eikä hän pääse ylös lattialta ilman apua.

Sosiaalisessa mediassa voi seurata juhlaseminaarin viestintää #selkäyhdistys30 ja #rakastaselkääsi merkintöjen avulla. 

Selkäliitto 30-vuotta juhlaseminaari