Naprapaatti hoitaa:

Huimaus

Huimaus on hyvin yleinen oire ja se voi johtua monesta eri syystä. Huimauksen syy on aina hyvä selvittää, koska kyseessä voi olla vakavakin asia taustalla.

Huimaus voi tyypillisesti olla kiertävää, keinuttavaa tai kaatavaa. Siihen voi liittyä myös oksettavaa ja kuvottavaa tunnetta. Usein kyseessä on korva tai niskaperäinen huimaus.

Hyvänlaatuinen asentohuimaus (BPPV) on yleistä ja se selittää noin ¼ huimausoireista. Korvassa olevat kaarikäytävät aistivat asentoamme. Kun kaarikäytäviin kerääntyy sakkaa, aiheuttaa se häiriötä tasapainojärjestelmällemme. Tämä ilmenee huimauksena varsinkin kun pään asentoa muutetaan. Huimauksen lisäksi oireena voi myös olla pahoinvointia. Huimaus kestää yleensä 10-20 sekuntia. Hoitamattomana oire voi kestää muutamista viikoista muutamaan kuukauteen.

Niskaperäinen huimaus voi johtua yksipuolisesta ja staattisesta työskentelystä ja asennosta, joka pitkittyessään voi johtaa huimaavaan tuntemukseen. Monesti taustalla on pidempään jatkunut kehon epänormaali kuormittuminen. Yleisinä löydöksinä on rintarangan alueen etukumara asento sekä eteenpäin työntynyt pää, joka varsinkin kuormittaa kallonpohjan lihaksia. Kallonpohjan lihasten pitkä staattinen kuormittaminen voi johtaa huimaavaan tunteeseen, koska kyseisissä lihaksissa on runsaasti pään asentoa ja liiketta aistivia reseptoreita. Toiminnanhäiriö lihaksissa voi aiheuttaa huimaavaa tunnetta.

Menierin tautiin liittyy tinnitusta tai paineentunnetta korvassa sekä toistuvat kiertohuimaukset ja kuulon heikkeneminen sairauden edetessä. Huimauskohtaukset voivat olla pitkäkestoisiakin (20minuutista useampaan tuntiin) ja huimauskohtauksia voi tulla useita peräkkäin.

Vestibulaarineuroniitti alkaa yleensä äkillisesti voimakkaalla kiertohuimauksella. Huimaus voi olla todella voimakasta ja usein voi esiintyä myös oksentelua. Vaikka tila voi alkuun pelottaa, on kyseessä kuitenkin hyvänlaatuinen ilmiö joka helpottaa itsestään muutamassa päivässä tai viikossa. 

Akustikusneurinooma on kahdeksannen aivohermon hyvänlaatuinen kasvain. Oireina siinä on kuulon alenemaa, joka yleensä kehittyy hitaasti, sekä tinnitusta ja huimauksen tunnetta. 

huimaus